ДГ "Пролет"
Детска градина в град Нови пазар

Бюджет

Прикачени документи

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2024 г.
Бюджет 2024г.
Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
Бюджет 2023г.
Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2023 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2022 г.
Бюджет 2022г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2022 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021г.
Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2021 г.
Годишен отчет за 2020 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2021 г.
Бюджет 2021 г.